Dotacje unijne – województwo świętokrzyskie

Dotacje unijne – województwo świętokrzyskie

Celem programu, jakim jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego jest wzrost konkurencyjności regionu przy jednoczesnym zapewnieniu poprawy warunków życia jego mieszkańców poprzez zasady zrównoważonego rozwoju. Priorytety określone w programie są zgodne ze strategią UE 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Kluczowym aspektem są tu dotacje unijne. Województwo świętokrzyskie jest jednym z kluczowych beneficjentów.

Priorytety finansowania

Program przewiduje wsparcie dla 10 celów tematycznych, przy jednoczesnej koncentracji środków. Wsparcie dla przedsiębiorstw i innowacji (19% na cele tematyczne 1 i 3). Gospodarka niskoemisyjna (12% na cel tematyczny 4). Infrastruktura transportowa (9,5% na cel tematyczny 7). Zasoby EFS, stanowiące 28% całkowitego wkładu UE, koncentrują się głównie na rynku pracy (9% na celu tematycznym 8), a także wspierają włączenie społeczne i edukację. Główne oczekiwane rezultaty to wzrost nakładów przedsiębiorstw na B + R w relacji do PKB (z 0,38% do 0,47%). Wzrost udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (z 15,3% do około 19%). Wzrost oszczędności w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach. Poprawa połączeń drogowych i kolejowych w regionie. Wzrost liczby bezrobotnych i biernych zawodowo, którzy znaleźli pracę po wsparciu z programu, z udziałem ok. 30 tys. Osób poszukujących pracy. Wzrost liczby osób, które podniosły swoje umiejętności dzięki wsparciu programu. Utworzenie około 1296 nowych miejsc w żłobkach i około 1313 miejsc w przedszkolach. Wsparcie dla ponad 35 000 osób zagrożonych wykluczeniem.

Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego składa się z jedenastu osi priorytetowych. Jest to innowacja i nauka, konkurencyjna gospodarka, a także efektywna zielona energia oraz dziedzictwo naturalne i kulturowe, nowoczesna komunikacja, rozwój miast i sprawne usługi publiczne. Ostatecznie w programie znalazł się rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo i rozwój edukacji, włączenie społeczne i wsparcie walki z ubóstwem. Największym beneficjentem są mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% oraz średnie przedsiębiorstwa – 45%. Najmniej środków dotyczy dużych przedsiębiorstw – 35%. Różne jest też przeznaczenie funduszy. Małe przedsiębiorstwa oraz te mikro, gdzie osiemdziesiąt procent środków przeznaczona jest do badań przemysłowych, a sześćdziesiąt procent do prac rozwojowych. W przypadku średnich przedsiębiorstw siedemdziesiąt pięć procent środków jest przeznaczona na badania przemysłowe, a ledwie pięćdziesiąt procent do prac rozwojowych. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja w przypadku dużych firm i przedsiębiorstw. Tam sześćdziesiąt pięć procent jest przeznaczona na badania przemysłowe, a czterdzieści procent na prace rozwojowe. Samo wykorzystanie funduszy jest tutaj uzależnione od sprawności danego przedsiębiorstwa, a także jego możliwości. Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego określa bowiem jedynie ramy finansowania.

http://rposwietokrzyskie.pl/

Previous Obrabianie CNC
Next Dlaczego i jak wybrać wolnoobrotową wyciskarkę

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

7 Najczęstszych błędów projektowych w druku

Nie lekceważ mocy druku. Dobrze zaprojektowane materiały drukowane pozwalają firmom łączyć się z klientami w bardzo fizyczny sposób. Druk może dać firmom przewagę w erze cyfrowej. Niezależnie od tego, czy

Strefa Biznesu 0 Comments

Proces rekrutacyjny – co się dzieje i jak może przynieść Ci korzyści

Rosnący co roku o prawie 5% przemysł rekrutacyjny w Wielkiej Brytanii jest obecnie wart dla gospodarki 35 mld euro, jak podaje Konfederacja Rekrutacji i Zatrudnienia (REC). To więcej niż reklama,

Strefa Biznesu 0 Comments

Zalety drukarni internetowej

Internet na dobre wkroczył w nasze życie. Możliwości, jakie daje są obecnie coraz większe. Wśród usług cieszących się w sieci naprawdę dużą popularnością znajduje się drukowanie różnego rodzaju materiałów. Drukarnie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź